Z myślą o skutecznej polityce klimatycznej i energetycznej UE

W związku ze zbliżającymi się rozmowami trójstronnymi między instytucjami Unii Europejskiej poświęconymi energii odnawialnej, Copa i Cogeca wzywają do przyjęcia stabilnej, długoterminowej polityki na rzecz zwiększenia potencjału biopaliw z roślin uprawnych oraz dekarbonizacji sektora transportu.

– Po roku 2020 UE będzie musiała polegać na biopaliwach z roślin uprawnych, aby móc sprostać ambitnym celom klimatycznym i energetycznym oraz aby ograniczyć emisje gazów cieplarnianych w sektorze transportu. Potrzebujemy dobrze opracowanych proporcji mieszania paliw, które zapewnią wymianę paliw kopalnych na biopaliwa, a nie polityki przewidującej użycie mnożników, które zafałszowują wyniki i dają wrażenie pozytywnych rezultatów, podczas gdy zależność UE od paliw kopalnych ciągle rośnie – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Wymieniając kluczowe dla skutecznej polityki elementy, Pesonen wezwał UE do utrzymania maksymalnego udziału biopaliw z roślin uprawnych w transporcie na poziomie 7% do roku2030. Należy również zapewnić obowiązkowe dla dostawców paliw proporcje w wysokości przynajmniej 14% bez dodatkowych ograniczeń technologicznych. Udział oleju palmowego i jego pochodnych w osiąganiu celów klimatycznych i środowiskowych również powinien zostać odrzucony, przynajmniej dopóki problemy z jego zrównoważoną produkcją, takie jak wylesianie w krajach pochodzenia, nie zostaną rozwiązane. W jego ocenie rolnictwo europejskie nie powinno być obciążane winą za wylesianie krajów trzecich.

Copa i Cogeca wzywają do zniesienia wszystkich mnożników, które wprowadzają w błąd co do prawdziwego wpływu środowiskowego odnawialnej energii elektrycznej na sektor transportu.

Źródło: Copa – Cogeca