Z myślą o przyszłości polskiego rolnictwa

Fundacja Banku BGŻ BNP Paribas w ramach programu stypendialnego „Agrotalenty” przyznała w tym roku 40 uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia motywacyjne.

Program „Agrotalenty”  jest  skierowany do młodych osób zainteresowanych rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich, a jego celem jest doskonalenie wiedzy i umiejętności młodzieży w zakresie rolnictwa oraz odpowiednie przygotowanie ich do przyszłego zawodu. Pośrednio program przyczynia się do rozwoju polskiej wsi poprzez wzrost innowacyjności i modernizację rolnictwa. Od 2012 roku wsparcie w ramach programu Agrotalenty otrzymało już 270 młodych uczniów.

– Celem naszego programu stypendialnego jest zachęcenie i motywowanie do dalszej edukacji najzdolniejszych uczniów, chcących działać na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Pierwszy etap (stypendium dla laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych) ma charakter nagradzający i motywacyjny. Wielu stypendystów wyłonionych na tym etapie, po zakończeniu szkoły średniej decyduje się na kontynuację nauki na specjalistycznych rolniczych uczelniach wyższych – mówi Barbara Rozmysł, specjalista ds. projektów społecznych w Banku BGŻ BNP Paribas.

W ramach Programu przyznawane są również Stypendia Pomostowe dla najlepszych studentów kierunków rolniczych. W  2017 roku, w ramach VI edycji Programu, Fundacja przyznała stypendia 50 uczniom i studentom.

Źródło: Bank BGŻ BNP Paribas