Z myślą o promocji produktów rolnych

Komisja Europejska, z myślą o organizacjach branżowych i przedsiębiorcach z różnych sektorów rolno-spożywczych, uruchomiła nowy portal internetowy dotyczący promocji produktów rolnych. Serwis internetowy znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/chafea/agri/

Nowa witryna internetowa firmowana przez KE  ma na celu  dostarczenie bieżących informacji miedzy innymi na temat możliwości otrzymania dofinansowania na realizację kampanii promocyjno-informacyjnych produktów rolno-spożywczych,  potencjalnej współpracy organizacji branżowych z krajów UE w zakresie wspólnej promocji produktów rolnych czy możliwości, jakie stwarza wejście producentów i organizacji branżowych na nowe rynki.

W poszczególnych, pięciu sekcjach tematycznych przedmiotowego portalu, zgromadzone zostały informacje i publikacje, dotyczące bieżących wydarzeń organizowanych dla branży rolno-spożywczej, w tym:  targów, konferencji, spotkań, aktualnie wdrażanych programów promocyjno-informacyjnych, kryteriów oceny propozycji/ofert ww. programów, jak również analizy i raporty dotyczące eksportu produktów rolno-spożywczych na rynki poza UE – informuje Agencja rynku Rolnego

Dodatkowo jak zaznacza ARR, zarejestrowanym użytkownikom, portal stwarza możliwość wyszukiwania i nawiązywania relacji biznesowych z innymi organizacjami z branży.

Źródło: ARR