Z myślą o poprawie jakości usług ARiMR

Świętokrzyska Izba Rolnicza wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stworzenie Biura Obsługi Klienta oraz infolinii dotyczącej obsługi aplikacji e-wniosek na poziomie oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– Aplikacja ta jest w trakcie tworzenia i modyfikacji i dlatego generuje dużo błędów, szczególnie przy wnioskach bardziej złożonych. W związku z tym istnieje potrzeba szybkiego kontaktu, zarówno e-mailowego, telefonicznego ale również osobistego. Kontakt (pod każdą postacią) z centralą ARiMR w sprawie błędów aplikacji e-wniosek jest bardzo utrudniony – nie ma terminowych odpowiedzi e-mailowych na zgłoszenia. Natomiast infolinia, prawdopodobnie ze względu na dużą ilość jednocześnie składanych z całej Polski problemów jest zablokowana. Często pojawia się komunikat „błąd systemu” a „czas oczekiwania na rozmowę z konsultantem” wynosi kilka godzin – uzasadnia swój wniosek ŚIR.

Zdaniem Ryszarda Ciźli, prezesa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej utworzenie choćby jednego stanowiska ds. obsługi zgłaszanych błędów aplikacji e-wniosek zdecydowanie usprawni wypełnianie i poprawi jakość składanych do ARiMR wniosków o płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.

Źródło: ŚIR