Z myślą o optymalizacji funkcjonowania administracji rolnej

26 stycznia w trakcie 34 posiedzenia Sejmu RP odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o utworzeniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Posłowie zdecydowali, że dalsze prace nad ustawą prowadzone będą w Komisji Rolnictwa.

Proponowane zmiany jak uzasadniają autorzy ustawy mają na celu poprawę istniejący stanu w obszarze agencji rolnych, prowadząc do racjonalizacji podziału zadań i optymalizacji ponoszonych na nie wydatków.

Konsolidacja administracji rolnej poprzez utworzenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w miejsce likwidowanych ARR i ANR oraz przejęcie przez AR i MR zadań agencji płatniczej dotychczas wykonywanych przez ARR doprowadzi do konsolidacji wszystkich zadań agencji płatniczej w AR i MR.

Zmiany organizacyjne maja na celu optymalizację funkcjonowania administracji rolnej, lepsze wykorzystanie zasobów oraz poprawę współpracy i przepływu informacji. Zmniejszone zostaną w ten sposób koszty jej funkcjonowania, nastąpi poprawa efektywności i jakości obsługi podmiotów będących beneficjentami zadań prowadzonych przez agencje rolne, zwłaszcza rolników.

Źródło: Sejm RP