Z myślą o ochronie rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o opracowanie przepisów dotyczących ochrony obszarów produkcji rolnej.

W związku z licznymi sygnałami płynącymi od rolników, samorząd rolniczy wyraża sprzeciw utrudnianiu pracy producentom rolnym na obszarach wiejskich przez mieszkańców nie związanych z produkcją rolną, a zamieszkujących na wsi.

Jak zaznacza KRIR czynności takie, jak wywóz obornika, praca suszarni do ziarna czy kurz powstający podczas żniw coraz częściej zgłaszane są na policję, a rolnicy otrzymują mandaty lub są karani sądownie. W nawale prac rolnicy ciężko pracują do późnych godzin wieczornych przez co są również karani za zakłócanie ciszy nocnej.

– Polska wieś w ostatnich latach w porównaniu do całego kraju doświadczyła intensywnych przemian społecznych i ekonomicznych. Jako przedstawiciele rolników, z niepokojem obserwujemy bardzo negatywne zjawisko dyskryminacji ciężkiej i ważnej pod względem bezpieczeństwa żywnościowego pracy rolnika oraz utrudniania prowadzenia gospodarstwa rolnego – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Dlatego też izby rolnicze zwróciły się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu ochronę rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Źródło: KRIR