Z myślą o hodowcach bydła

„POZNAJMY SIĘ” to bezpłatna usługa Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka kierowana do hodowców, którzy zdecydowali się na rozpoczęcie korzystania z możliwości, jakie daje ocena wartości użytkowej lub wracają do usługi po minimum 2 latach przerwy.

Celem programu jest prezentacja potencjału bogatej oferty usług w ramach prowadzonej przez PFHBiPM oceny wartości użytkowej.

Program „POZNAJMY SIĘ” to wieloetapowy proces:

ETAP I

Bezpłatny – pierwszy próbny dój po podpisaniu umowy.

Hodowca otrzymuje podstawowe wyniki z oceny (Raporty Wynikowe) – w zakresie wydajności mlecznej i parametrów mleka zwierząt utrzymywanych w stadzie.

ETAP II

Bezpłatne wsparcie doradcy ogólnego PFHBiPM w zrozumieniu, interpretacji i wykorzystaniu danych z oceny. Ponadto sprofilowanie gospodarstwa, organizację jego zasobów oraz ustalanie priorytetów działań i zadań do realizacji celów krótko i długoterminowych.

Doradca, ocenia warunki hodowli, dobrostan i zdrowotność zwierząt. Taki wywiad, o ile jest taka konieczność, to podłoże do pracy nad poprawą rentowności produkcji mleka. Doradca udzieli również wsparcia w zakresie rozrodu bydła i analizy behawioralnej zwierząt.

ETAP III

Możliwość skorzystania z bezpłatnej wizyty doradcy żywieniowego PFHBiPM (w okresie około 2-3 miesięcy po wizycie doradcy ogólnego).

Źródło: PFHBiPM