Z myślą o dostosowaniu przepisów krajowych do nowego prawodawstwa UE

Do prac w Sejmie RP został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych. Dotyczy on dostosowania przepisów prawa krajowego do nowego prawodawstwa UE w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt.

Zmiany zawarte w projekcie ustawy przewidują doprecyzowanie przepisów umożliwiających dobrowolne prowadzenie klasyfikacji tusz w sytuacji, gdy mimo możliwości zwolnienia z takiego obowiązku, podmiot zdecyduje się prowadzić klasyfikację.

Ponadto, uchylenie przepisów umożliwiających nieprowadzenie klasyfikacji przez podmiot prowadzący rzeźnię, w której ubija się wyłącznie świnie urodzone i tuczone w tuczarniach tych rzeźni oraz dokonuje się rozbioru wszystkich uzyskanych tusz czy niewielkie ilości bydła na podstawie umowy z właścicielem.

Źródło: MRiRW