Z myślą emerytowanych rolnikach

Jednym z priorytetów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2017 roku będzie poszukiwanie najefektywniejszych rozwiązań w zakresie opieki nad osobami starszymi zamieszkującymi na obszarach wiejskich.

Jak udało się nam ustalić w 2017 r. wdrożone zostaną zmiany w ustawie z dnia 20 grudnia o ubezpieczeniu społecznym rolników dotyczące podwyższenia najniższych świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych do wysokości 1 000 złotych w ramach waloryzacji tych świadczeń.

Resort rolnictwa będzie również realizował projekt strategiczny w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, promujący ideę społecznej funkcji gospodarstw rolnych, łączącą rolnictwo wielofunkcyjne i usługi o charakterze społecznym (lub zdrowotnym) na poziomie lokalnym, umożliwiające dywersyfikację dochodów rolników połączoną z szerszą ofertą usług socjalnych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Źródło: MR i RW