Z myślą dalszej  o stabilizacji rynku cukru

Krajowy Związek Plantatorów Buraków Cukrowych i Związek Producentów Cukru w Polsce podpisały dziś tj. 19 kwietnia ogólnopolskie Porozumienie Branżowe w sektorze cukru. Dokument ten określa  zasady współpracy między plantatorami buraków cukrowych i producentami cukru.

W ocenie ministra rolnictwa podpisanie porozumienia jest szczególnie ważne w kontekście nadchodzących zmian na rynku cukru, związanych z odejściem od  kwotowania produkcji cukru i ceny minimalnej skupu buraków cukrowych.

Od 1 października 2017 r. produkcja cukru nie będzie już objęta kwotowaniem. Nie będzie również obowiązywała minimalna cena skupu buraków cukrowych. W systemie bezkwotowym utrzymanie konkurencyjności krajowego sektora cukrowniczego, w tym uprawy buraków cukrowych, będzie zależało także od właściwej współpracy między plantatorami buraków cukrowych, a producentami cukru. Wypracowanie ram długofalowej współpracy ma na celu również stabilizację finansową plantatorów buraków cukrowych.

Źródło: MR i RW