Z GoAgro poczują się bezpieczniej

„GoAgro” to nowy pakiet ubezpieczeń dla rolników. Jego szerszy zakres to główna zaleta. Sprawdź, co teraz Gothaer oferuje swoim klientom.

Od 1 grudnia br. Gothaer TU S.A. wprowadza nowy produkt dla rolników – „GoAgro”. To unikalny na rynku pakiet ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych, który pozwala rolnikom dobrać zakres ubezpieczenia, zgodnie z potrzebami prowadzonego gospodarstwa. Z pakietu może skorzystać zarówno rolnik indywidualny, jak i prowadzący działalność rolniczą.

– Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nastąpił stały wzrost modernizacji gospodarstw rolnych. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zwiększył się dochód polskiego rolnika, a roczne wydatki na inwestycje wzrosły dwukrotnie. Jako inwestycję, a nie koszt, rolnicy traktują ubezpieczenie, bo zdają sobie sprawę z tego, że jego brak w sytuacji wystąpienia szkody, może oznaczać poważne konsekwencje finansowe i przez dłuższy czas trudności w dalszym prowadzeniu gospodarstwa – mówi Beata Raszkiewicz, menedżer produktu w Biurze Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer TU S.A. – Prowadzenie gospodarstwa rolnego jest często mocniej niż w przypadku innych rodzajów działalności gospodarczej uzależnione od zdarzeń losowych. Pożar, ulewne deszcze, czy silne wiatry mogą w bardzo krótkim czasie zmienić sytuację ekonomiczną rolnika. Mając na uwadze specyfikę funkcjonowania tego rynku, w Gothaer konsekwentnie rozwijamy ofertę produktową dla rolników – dodaje Beata Raszkiewicz.
„GoAgro” to nowa odsłona znanego już rolnikom modułowego pakietu ubezpieczeń dobrowolnych „Agrokompleks”. Oferuje on ochronę gospodarstwa na wypadek nagłych zdarzeń, takich jak intensywne opady deszczu, ochronę przed silnym wiatrem (w GoAgro kwalifikowany jest już od prędkości 16 m/s, ochronę przed naporem śniegu bez określania limitu ciężaru, a także upadkiem obiektów, takich jak drzewa czy maszty.  

Zaletą nowo przygotowanego pakietu, obok elastyczności, jest także szerszy zakres ochrony ubezpieczonego. W GoAgro ubezpieczeniu podlegają m.in. budynki, które nie kwalifikują się do ubezpieczenia obowiązkowego z uwagi na zbyt małą powierzchnię, a także ruchomości domowe w wartości odtworzeniowej oraz mienie takie jak narzędzia i urządzenia wykorzystywane do prowadzenia gospodarstwa, ziemiopłody, maszyny rolnicze oraz zwierzęta gospodarskie. Pojawiła się także możliwość podwojenia wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci w ramach NNW. W przypadku Agrocasco ochroną objęty został podnajem maszyny rolniczej i prace usługowe wykonywane za jej pomocą. Rolnik może także rozszerzyć zakres swojej polisy o ryzyko ubezpieczenia szyb od stłuczenia lub pęknięcia, przepięć (szkód elektrycznych), dewastacji oraz kradzieży stałych elementów. W ubezpieczeniu NNW oraz OC w życiu prywatnym rozszerzyliśmy zakres terytorialny na terytorium Europy.

– Co roku obserwujemy wzrost zainteresowania ubezpieczeniami rolnymi na przełomie roku. Rolnicy wtedy dokonują dokładnej wyceny wartości całorocznych zbiorów, wykupują ubezpieczenia obowiązkowe i podejmują decyzje dotyczące dodatkowych polis zabezpieczających ich gospodarstwa oraz najbliższych przed nieoczekiwanymi zdarzeniami – mówi Beata Raszkiewicz z Gothaer TU S.A.
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dawniej pod nazwą PTU S.A.) – to firma obecna na polskim rynku od ponad 20 lat. Pozyskanie w 2011 r. strategicznego inwestora, niemieckiego koncernu Gothaer pozwoliło połączyć dwudziestoletnie doświadczenie polskiej spółki z tradycją, renomą i doświadczeniem akcjonariusza – jednej z najstarszych firm ubezpieczeniowych w Europie.
Renata Struzik za: Gothaer