Z.Ch. POLICE” SA i ZA Puławy podpisały list Intencyjny”

Zakłady Chemiczne POLICE” SA i Zakłady Azotowe w Puławach podpisały List Intencyjny o współpracy. Na podstawie podpisanego dokumentu obie firmy planują przygotowanie wspólnych działań w zakresie m.in. dystrybucji produktów oraz pozyskiwania surowców. N”

List Intencyjny podpisany przez ZA Puławy i Z.Ch. POLICE” SA obowiązuje do dnia 30 czerwca 2009 roku. W tym czasie obie Spółki mają określić zasady współpracy w obszarach takich jak usprawnienie procesu sprzedaży produktów, prowadzenie wspólnych badań i projektów badawczo – rozwojowych, poszerzenie oferty o nowe produkty czy przygotowanie nowych wspólnych projektów inwestycyjnych, które pozwolą na zminimalizowanie kosztów i ryzyka biznesowego prowadzonej działalności. Obie firmy zdecydowały też o zbadaniu możliwość wspólnego pozyskiwania i zakupu surowców niezbędnych do produkcji.

“List Intencyjny ma być szansą na podjęcie korzystnych dla obu firm działań nie tylko w obszarze dystrybucji i logistyki sprzedaży ale również w zakresie wykreowania nowych produktów. Liczymy też na uzyskaniem efektów synergii w obszarze pozyskiwanie surowców” – mówi Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu ZA Puławy.

“Współpraca dwóch największych polskich producentów nawozowo-chemicznych oznacza korzyści nie tylko dla samych firm ale również dla naszych klientów. Polepszenie jakości produkcji czy dostępności surowców mogą być wymiernymi efektami podpisanego dziś Listu Intencyjnego” – dodaje Ryszard Siwiec, Prezes Zarządu Z.Ch. “POLICE” SA.

Obie firmy ustaliły, że do prowadzenia działań powołane zostaną Zespoły do prac nad poszczególnymi Projektami. Spotkania zespołów, w których uczestniczyć będą również Członkowie Zarządów obu firm, odbywać się będą nie częściej niż raz na kwartał i nie rzadziej niż raz na pół roku. N”