Z BASF w Pągowie

Team BASF na polu w Pągowie

7 marca br. w Centrum Kompetencji BASF w Pągowie w woj. opolskim na konferencji polowej zorganizowanej przez firmę BASF, odbyła się lustracja pól i ocena przezimowania. Firma BASF przedstawiła również strategię swojego rozwoju.

Na polach

Siewy roślin ozimych wykonano w Pągowie jesienią 2018 r. w optymalnych warunkach i terminie, ale ilości opadów były o połowę mniejsze w porównaniu do jesieni 2017 r. We wrześniu zanotowano 47 mm, w listopadzie – 12 mm, a w grudniu – 49 mm. Ciepłe jesień i zima spowodowały, że wszystkie zasiewy są dobrze rozwinięte i pojawiły się pierwsze porażenia przez mączniaka, rdze i septoriozę.

W celu przedsiewnej ochrony zbóż ozimych przed późniejszymi infekcjami nalistnymi, proponujemy zastosowanie zaprawy Kinto Duo 080 FS z dodatkiem fungicydu donasiennego Systiva 333 FS. Systiva 333 FS ma za zadanie zabezpieczenie plantację pszenicy ozimej przed patogenami nalistnymi jesienią oraz wczesną wiosną, aby ograniczyć wystąpienie epidemii podczas niekorzystnych warunków, jak to miało miejsce np. jesienią 2017 r. Warto zaznaczyć, że jesienią ub.r. obserwowaliśmy także po zastosowaniu tych środków lepszy wigor roślin oraz wytworzenie przez rośliny silniejszego systemu korzeniowego, w porównaniu z roślinami nietraktowanymi – informował Szymon Struzik, przedstawiciel BASF.

Do jesiennego zwalczania chwastów w zbożach dedykowany jest nowy herbicyd Pontos zawierający dwie substancje czynne: pikolinafen i flufenacet, które działają synergicznie i pochodzą z różnych grup chemicznych. Pontosem zwalczane są chwasty 1- i 2-liścienne, takie jak: miotła zbożowa, wyczyniec polny, fiołek polny, przetacznik perski, tasznik, przytulia, gorczyca polna, gwiazdnica polna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku i mak polny. Zalecamy stosowanie Pontosu z diflufenikanem – mówił S. Struzik. Natomiast wiosną dla zbóż jarych i ozimych polecamy herbicyd Biathlon 4D plus adiuwant Dash, który może być stosowany od 3. liścia do w pełni rozwiniętego liścia flagowego – uzupełnił prelegent.

Strategię regulacji łanu zbóż, tj. zapobiegania wyleganiu zbóż, realizować można z użyciem preparatu Medax Max. Połączenie dwóch substancji, tj. proheksadionu wapnia działającego już od 5°C i trineksapaku etylu wymagającego temp. ok. 10°C i większego nasłonecznienia daje możliwość wcześniejszej aplikacji i długotrwały efekt działania. Preparat zarejestrowany jest w zbożach ozimych i jarych. Do pierwszego zabiegu w pszenicy ozimej w fazie 1. kolanka polecamy mieszaninę 0,4 kg Medax Max/ha + 1 l CCC/ha lub Medax Max solo w dawce 0,5 kg/ha – informował Marcin Łański z BASF.

W czasie lustracji pól w Pągowie stwierdzono, że rzepak po jesiennym zastosowaniu preparatu Caryx 240 SL bardzo dobrze się prezentuje. Ma silną i nisko osadzoną rozetę liściową oraz grubą szyjkę korzeniową. System korzeniowy jest zdrowy, z dużą ilością nowo przyrośniętych korzeni. Liście są generalnie zdrowe, lokalnie obserwuje się nieznaczne porażenie roślin suchą zgnilizną kapustnych. W początkowym wzroście wydłużeniowym, w celu kontroli chorób i prawidłowego formowania pokroju rośliny, zniwelowania dominacji wierzchołkowej pędu głównego, pobudzenia rozgałęzień bocznych i wzrostu systemu korzeniowego zalecam Caryx 240 SL w dawce 1 l/ha – podkreślał Tomasz Łączny z BASF. Na polach w Pągowie można było obejrzeć kolekcję odmian mieszańców rzepaku InVigor, m.in. InVigor 1022, 1024, 1120, mieszańca Clierfield InVigor 1166 oraz najbardziej zimotrwałą odmianę InVigor 1165.

Część konferencyjna

Przedstawiciele BASF prezentowali strategię rozwoju firmy oraz omówili to, czego możemy spodziewać się na polach wiosną 2019 r. Cezary Urban, dyrektor działu BASF Agricultural Solution, rozpoczynając część konferencyjną powiedział, że w najbliższej przyszłości firmę czekają inwestycje i zmiany. W 2019 r. BASF wyda około 900 mln euro na badania i rozwój w zakresie rozwiązań dla rolnictwa.

Czego możemy spodziewać się na polach wiosną 2019 roku?

Podkreślano, że w tym roku wiosenna wegetacja rozpoczęła się o 3–4 tygodnie wcześniej w porównaniu do średniej wieloletniej. Obecne warunki sprzyjają pojawianiu się nowych infekcji i pierwsze zabiegi fungicydowe w zbożach trzeba będzie wykonać wcześniej niż zwykle, już pod koniec marca lub na przełomie marca i kwietnia. Polecamy dwa warianty do intensywnej ochrony trójzabiegowej : 1. zabieg – Capalo 337,5 SE działający już w temperaturze od 10°C, 2. zabieg – Adexar Plus, 3. zabieg do ochrony kłosa – Osiris 65 EC lub dwuzabiegowej intensywnej : 1. zabieg Capalo 337,5 SE, natomiast 2. zabieg Adexar Plus lub Osiris 65 EC (przy większej presji ze strony grzybów z rodzaju Fusarium); do mniej intensywnej ochrony : wprowadzony w ubiegłym roku Priaxor – mówił dr Jarosław Nadziak. Zarejestrowany jest do 1., 2. lub 3. zabiegu, w zależności od oczekiwanego efektu. Można go stosować w systemie 2-zabiegowym: do 1. Duett Star 334 SE, a do 2. Priaxor. W tej chwili uprawy, jeśli chodzi o fazy rozwojowe wyglądają znakomicie, dlatego należy zabezpieczyć je przed wyleganiem i wybrać produkt działający w niższej temperaturze, np. Medax Max. Zawarty w nim proheksadion wapnia zbuforowany siarczanem amonu jest aktywny natychmiast po rozpuszczeniu i działa niezależnie od nasłonecznienia czy temperatury (od około 5°C) – mówił Tomasz Cichocki, Crop Manager OSR.

Plantacje rzepaku po jesiennym zastosowaniu Prepartu Caryx 240 SL są bardzo dobrze rozwinięte. Obserwujemy dobrą kondycję roślin z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym – mówił Szymon Łączny. Do polepszenia struktury i pokroju łanu, czyli zniwelowania dominacji wierzchołkowej i rozbudowy pędów bocznych, ale również do kontroli chorób zalecam preparat Caryx – kontynuował T. Cichocki. Rekomendujemy do pierwszego wiosennego zabiegu Caryx, a do drugiego Pictor 400 SC – dodał T. Łączny.

BASF pod marką InVigor rozszerza ofertę jarych i ozimych mieszańców rzepaku. Jedną z najlepszych odmian pod kątem zimotrwałości w Polsce jest mieszaniec InVigor 1165. Kolejną nowością jest odmiana InVigor 1188 oraz mieszaniec Clearfied, InVigor 1166 CL o wysokiej zimotrwałości, wysokim plonie nasion i zaolejeniu. Wszystkie mieszańce InVigor charakteryzują się szybkim wzrostem jesiennym.

Autor: Wojciech Suwara