Yara oferuje nowe rozwiązania do optymalizacji nawożenia

Yara oferuje nowe rozwiązania do optymalizacji nawożenia

Integralną częścią strategii firmy Yara International, założonej w 1905 roku, jest reagowanie na globalne wyzwania związane ze zwiększającą się liczbą ludności na świecie i potrzebą wzrostu produkcji żywności, przy jednoczesnej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przewiduje się, że w 2050 roku będzie prawie 10 mld ludzi. W związku z tym, wzrośnie o około 50% zapotrzebowanie na żywność. Przy braku możliwości zwiększenia powierzchni użytkowanej rolniczo, podniesienie plonów roślin jest konieczne i możliwe między innymi przez bardziej efektywne wykorzystanie nawozów przez rośliny, szczególnie azotu mineralnego. Dzięki temu można ograniczyć zanieczyszczenie wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Odpowiadając na te wyzwania, firma wychodzi naprzeciw potrzebom rolników i wprowadza nowe usługi cyfrowe do dokładnego dawkowania nawozów, w celu zwiększenia plonów roślin, ich jakości oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

Narzędzia precyzyjnego rolnictwa mają korzystny wpływ na produkcję żywności i środowisko, dlatego należy zapewnić dostępność precyzyjnego nawożenia dla wszystkich rolników, nie tylko dla dużych gospodarstw. W tym celu, wiosną 2017 roku firma Yara stworzyła dział Digital Farming, aby przenieść dziesięciolecia swoich doświadczeń do sektora cyfrowego.

Yara International na konferencji w dniu 6 marca br. zaprezentowała dwa najnowsze innowacyjne narzędzia rolnictwa precyzyjnego: YaraIrix i Atfarm – rozwiązania Yara Digital Farming. YaraIrix ma pomagać rolnikom mierzyć zapotrzebowanie roślin na azot. Jego wprowadzenie w Polsce zbiegnie się z uruchomieniem Atfarm – narzędziem pomagającym rolnikom dokładnie określić, gdzie nawożenie jest potrzebne.

YaraIrix to precyzyjne narzędzie rolnicze umożliwiające rolnikom pomiar zapotrzebowania roślin na azot za pomocą aplikacji na smartfony. Dotychczas przeprowadzenie takiej analizy wymagało zakupu drogiego sprzętu, co w praktyce ograniczało możliwość jego użycia do większych gospodarstw. Dzięki YaraIrix rolnictwo precyzyjne stanie się dostępne dla wszystkich rolników. Zapewnia to specjalny klips, który zamienia smartfony w zaawansowane technologicznie czujniki pobrania azotu.

YaraIrix mierzy zawartości chlorofilu i bazuje na bezpłatnej aplikacji (na systemy operacyjne Android oraz iOS), która wykorzystuje zdjęcia z aparatu w celu określenia zapotrzebowania na azot pszenicy ozimej, rzepaku i kukurydzy we wczesnych fazach rozwojowych (pierwsza pogłówna dawka azotu). Po dokonaniu pomiaru aplikacja daje od razu zalecenie, ile nawozu azotowego potrzebują rośliny. W przypadku kolejnych dawek azotu aplikację uzupełniają dwa specjalne urządzenia umożliwiające precyzyjne pomiary w późniejszych fazach rozwojowych – N-Tester Clip i N-Tester BT.

N-Tester Clip to urządzenie zakładane na aparat smartfonu i zaopatrzone w czujnik azotu, które umożliwia precyzyjny pomiar zapotrzebowania roślin na azot w późniejszych fazach rozwojowych.

N-Tester BT łączy się z aplikacją poprzez Bluetooth i podaje zalecenia odnośnie stosowania azotu również w późniejszych fazach rozwojowych, tj. od drugiej dawki azotu. Oprócz wymienionych wyżej upraw, ma zastosowanie także w jęczmieniu ozimym i jarym, życie ozimym oraz pszenżycie ozimym i przechowuje dane archiwalne w celu optymalizacji całego procesu.

Dobrze wiemy, że każde pole jest wyjątkowe. YaraIrix zmienia reguły gry umożliwiając rolnikom korzystanie z technik rolnictwa precyzyjnego przy użyciu ich smartfonów – zapewnia to milionom użytkowników dostęp do informacji wcześniej dla nich niedostępnych. Aktualnie podejmujemy pierwsze kroki wprowadzając YaraIrix w całej Europie. Dzięki dostępowi do dokładnych danych dotyczących zapotrzebowania roślin na składniki mineralne, możemy produkować więcej żywności i jednocześnie zmniejszać wpływ rolnictwa na środowisko – powiedział Stefan Fürnsinn z SVP Digital Farming Yara.

Atfarm to drugie narzędzie rolnictwa precyzyjnego, cyfrowe, które pozwala monitorować uprawy i tworzyć mapy nawożenia w oparciu o zdjęcia satelitarne. Pomaga ono optymalizować dawki nawozu i aplikować odpowiednią ilość azotu tam, gdzie jest to potrzebne. Rolnicy, doradcy i agronomowie mogą zarejestrować się online i rozpocząć testowanie Atfarm za darmo. Mogą załadować granice pola za pomocą pliku shapefile lub ręcznie narysować je na mapie. Dzięki zdjęciom satelitarnym biomasy, rolnik będzie w stanie stwierdzić nawet najmniejsze różnice w rozwoju roślin na swoich polach.

Atfarm pozwala na nawożenie w zmiennej dawce, również jeśli rolnicy nie posiadają wyspecjalizowanego sprzętu przystosowanego do tego celu. Za pomocą aplikacji mobilnej, używając smartfonu lub terminala można monitorować stan rozwoju upraw. Mając do dyspozycji Atfarm, rolnik będzie mógł każdorazowo określić zapotrzebowanie i sposób nawożenia azotem. Atfarm dostosowuje strategię nawożenia do konkretnej rośliny i jej fazy rozwojowej, dając jednocześnie użytkownikom możliwość modyfikacji tej strategii. Dzięki temu można osiągnąć wyższe plony, zużywając te same lub niższe ilości nawozów.

Autor:Wojciech Suwara