XXVII Giełda Rolnicza w Łącku

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  Oddział Płock wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Płocku, Wójtem Gminy Łąck i Zarządem Stada Ogierów w Łącku 13 maja organizuje na terenie hali sportowej w Łącku XXVII Giełdę Rolniczą.

W trakcie imprezy zaplanowano prezentacje handlowe i usługowe firm działających dla rolnictwa, m.in. maszyny i urządzenia, nawozy, pasze, środki ochrony roślin, samochody osobowe i dostawcze, punkty konsultacyjne MODR, KOWR, KRUS i innych instytucji związanych z rolnictwem

Odbędzie się ponadto pokaz pracy maszyn rolniczych na polu, kiermasze i prezentacja gospodarstw ekologicznych, kiermasz kwiatów, drzew , krzewów ozdobnych i owocowych, kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego oraz  prezentację gospodarstw agroturystycznych, walorów turystyczno-krajoznawczych Mazowsza i  występy artystyczne.

Źródło: MODR