XXVII Barzkowickie Targi Rolne „Agro Pomerania 2014”

Organizator targów:

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice
tel. 91 561 37 00 do 02, faks 91 561 37 91
www.zodr.pl