XXVI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie Polskiego Oddziału WPSA

Uprzejmie informujemy, że kolejne XXVI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie Polskiego Oddziału World’s Poultry Science Association, odbędzie się w dniach 8-10 września 2014r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Organizatorem Sympozjum, odbywającego się pod hasłem „Nauka praktyce – praktyka nauce”, jest Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Tematyka Sympozjum obejmować będzie zagadnienia związane z hodowlą, chowem i żywieniem, jakością produktów, jak również profilaktyką i patologią drobiu. Obrady Sympozjum odbywać się będą w salach konferencyjnych Zajazdu Piastowskiego (mapka na stronie).

W materiałach konferencyjnych wydrukowane zostaną tylko streszczenia o objętości max. 1 strony w jęz. polskim i angielskim (wzór do pobrania zamieszczono na stronie). Nazwa pliku musi zawierać: nazwisko pierwszego autora_pierwsze słowa tytułu.
Zgłoszenie (formularz do pobrania zamieszczono na stronie) prosimy przesłać do dnia 15 marca 2014 r. zaś streszczenia do 31 marca 2014 r. pocztą elektroniczną na adres: uczestnicy@sympozjumpowpsa2014.pl. Wszelkie zapytania można kierować także bezpośrednio do sekretarza Sympozjum: dr inż. Justyna Batkowska, tel. 81 4456739, e-mail: justyna.batkowska@up.lublin.pl.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Antoni Brodacki