XVIII Międzynarodowa Konferencja CEUREG FORUM

Podsekretarz stanu Zofia Szalczyk uczestniczyła w XVIII konferencji CEUREG FORUM, która odbyła się w Poznaniu w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w dniach 16-17 października br.

Pierwsza taka tematyczna konferencja została zorganizowana 20 lat temu z inicjatywy Węgierskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy współpracy partnerów z Czech i Polski. W tegorocznej, a organizowanej po raz drugi w Polsce konferencji udział wzięło ponad 80 uczestników z 14 krajów.

Jak podkreśliła wiceminister Szalczyk, CEUREG FORUM to od lat doskonała platforma do wymiany doświadczeń przez ekspertów reprezentujących administrację, naukę i przedsiębiorców zaangażowanych w aspekty związane z rejestracją, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin. Rosnące potrzeby w zakresie produktywności rolnictwa i bezpieczeństwa żywności wymagają innowacyjnych zmian w technologii produkcji roślinnej. W tym kontekście szczególnego podkreślenia wymaga stosowanie przez wszystkich rolników w UE ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin.
Podsekretarz stanu zachęcała uczestników konferencji do wymiany doświadczeń i zacieśniania współpracy na poziomie eksperckim oraz doskonalenia rozwiązań prawnych i organizacyjnych w dziedzinie ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.

MRiRW /AT/