XVII Targi Mleczarskie MLEKO-EXPO 2008

Dziś kończą ię Targi Mleczarskie Mleko-Expo”, które rozpoczęły się 5 listopada. Impreza, której organizatorem jest Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, odbywa się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. N”

– Jest to jedna z głównych imprez targowych organizowanych corocznie w sektorze mleczarskim, która jednocześnie stwarza wyjątkową okazję do promocji polskich produktów mleczarskich. Jest też miejscem zwrócenia szczególnej uwagi na wysoką jakość naszych produktów oraz różnorodność oferty handlowej branży, przez co sprzyja wzrostowi spożycia mleka i przetworów mlecznych w Polsce – powiedział Marian Zalewski, wiceminister rolnictwa, podczas uroczystego otwarcia Imprezy.

Podsekretarz stanu przypomniał o podejmowanych przez rząd działaniach mających na celu poprawienie sytuacji na rynku melczarskim. Ostatnią z takkich decyzji był wniosek do KE o przywrócenie refundacji wywozowych. Polska nie wyraża także zgody na proponowane przez Komisję Europejską znaczne ograniczenie zakresu interwencji rynkowej i nowe zasady interwencji na rynku masła i odtłuszczonego mleka w proszku, oparte wyłącznie na systemie przetargowym. Polska wnioskuje o pozostawienie dotychczas istniejących instrumentów interwencyjnych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz dotychczasowego systemu zakupów interwencyjnych po z góry ustalonej cenie. Nie mniej istotną kwestią jest również przyszłość systemu kwot mlecznych. Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej system kwot mlecznych przestałby obowiązywać po roku kwotowym 2014/2015. Jednocześnie przygotowanie rynku mleczarskiego do tego faktu ma zapewnić coroczny wzrost krajowych kwot w wysokości 1%. Jako dodatkową ochronę i wsparcie rynku mleka oraz dla zachowania produkcji w regionach wrażliwych, Komisja proponuje wykorzystanie środków finansowych w ramach art. 68 nowego rozporządzenia w zakresie płatności bezpośrednich. Zdaniem Polski likwidację systemu kwot powinna poprzedzać szczegółowa analiza rynku i ocena konsekwencji takiego rozwiązania.

Targi Mleko-Expo” to impreza skierowana głównie do producentów wyrobów mleczarskich, a zwłaszcza spółdzielni zrzeszonych w KZSM. To także okazja do promocji wyrobów mleczarskich wśród mieszkańców Warszawy i okolic.

Podczas targów wręczono puchary Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 10 najlepszych z “Listy Najlepszych i Największych Spółdzielni Mleczarskich 2007”. Natomiast Agencja Rynku Rolnego wyróżniała największych, jej zdaniem, spółdzielczych ekspertów artykułów mleczarskich w roku 2007.

Dziś w programie jeszcze ogłoszenie werdyktu Komisji “Mleczne Mistrzostwa Polski”. KZSM ogłosi także laureatów konkursów: Najwyższa Jakość, Wysoka Jakość, Super Produkt 2008.

Opr. MS/Wrp.pl foto: Alan/WRP