XVII Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu

17 listopada br. odbyło się kolejne Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu. Jest to cykliczna impreza organizowana przez Instytut Ogrodnictwa, Związek Sadowników RP, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas konferencji Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – Pan Prof. Franciszek Adamicki podsumował dwa lata funkcjonowania kierowanej przez niego placówki. Omówił programy badawcze realizowane przez Instytut i jego zaangażowanie na rzecz praktycznego upowszechniania wiedzy wśród polskich sadowników.
Prezes Związku Sadowników RP – Pan Mirosław Maliszewski przedstawił aktualną sytuację na rynku sadowniczym w Polsce i w UE. W wielu krajach europejskich odnotowywano w tym roku słabsze owocowanie spowodowane przymrozkami, tuż po rozpoczęciu wegetacji. W niektórych regionach wymarznięcia doprowadziły do znaczących spadków w plonie. W Polsce nie mieliśmy do czynienia z tak dramatycznymi skutkami warunków atmosferycznych. Zbiory były wyższe niż w 2011 roku. Sytuacja ta doprowadziła do wyjątkowo dużego popytu na polskie owoce, przede wszystkim jabłka. Oferowane ceny utrzymują się na wysokim poziomie, co zadowala polskich sadowników. Prezes zwrócił także uwagę na niepokojące tendencje rynkowe związane z obniżeniem spożycia owoców w Polsce. Jedynie 30% produkcji krajowej jabłek trafia na lokalny rynek. Mirosław Maliszewski mówił także o realizacji akcji edukacyjnych Jabłka każdego dnia” czy projektu dotyczącego profilaktyki prozdrowotnej, którym objęte byłyby przewlekle chore dzieci przebywające w szpitalach.
Pan Witold Boguta przedstawił szanse i zagrożenia zorganizowania rynku owoców z udziałem producentów. Podzielił się obawami na temat przyszłości grup producenckich w Polsce. Radził zrzeszonym sadownikom by pracowali w grupach nad zwiększeniem lojalności jej członków, efektywnością gospodarowania oraz racjonalizowaniem kosztów, a także nad strategią zabezpieczania grup przed ewentualnym przejęciem.
W czasie spotkania odbyła się również debata ekspertów z producentami, w której wiele cennych uwag padło ze strony uczestniczących w niej sadowników. Po przerwie obiadowej miała miejsce seria wykładów pracowników naukowych Instytutu Ogrodnictwa. W ramach prezentacji Pana Profesora Waldemara Tredera odbyła się m.in. oficjalna inauguracja (z wirtualnym przecięciem wstęgi) nowoczesnego serwisu nawodnieniowego.
Pan dr Maciej Sroczyński przedstawił kompleksowy program odżywiania roślin sadowniczych oparty o nawozy zawierające naturalne substancje aktywne pochodzące z alg morskich. Naturalne wyciągi z alg o działaniu biostymulującym w połączeniu z reaktywnym wapniem Mezocalc wpływają na wzrost odporności roślin w okresie wegetacji na czynniki stresowe, zwiększają przyswajalność składników pokarmowych, a w efekcie końcowym zwiększają ilość i jakość plonu. Zdaniem uczestników konferencji, wykłady były bardzo interesujące i na wysokim poziomie merytorycznym.
Wnioski ze spotkania są bardzo optymistyczne. Polska jest trzecim na świecie, po Chinach i USA, producentem jabłek. W Unii Europejskiej co czwarte jabłko pochodzi z naszego kraju. Co roku odnotowujemy coraz wyższe zbiory. Co ważne, z roku na rok poprawia się też jakość oferowanego przez nas surowca. Przed nami otwierają się rynki wschodnioeuropejskie, polskie jabłka wypierają owoce z zachodniej Europy. Najważniejszym zadaniem plantatorów w ciągu najbliższych lat jest zwracanie szczególnej dbałości o jakość owoców.
Warto też wspomnieć o partnerach spotkania. Organizatorzy zaprosili do współpracy tylko liderów rynku sadowniczego – firmy agrochemiczne: BASF, Bayer, Syngenta oraz nawozową: Timac Agro – światowego eksperta w żywieniu roślin, producenta innowacyjnych nawozów dolistnych i granulowanych z ekstraktami z alg morskich dla upraw rolniczych oraz specjalistycznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności