XVII Krajowe Forum Kobiet Wiejskich w Łukęcinie

W dniach 26 – 27 maja do Łukęcina w województwie zachodniopomorskim przybyły kobiety wiejskie z całej Polski aby wziąć udział w obradach XVII Forum.

W godzinach przedpołudniowych 26 maja zorganizowano wyjazd studyjny, aby pokazać urokliwe miejsca tej części wybrzeża, oraz słynny kurort Międzyzdroje.Po powrocie przystąpiono do realizacji zaplanowanej tematyki.
Kierownictwo ARiMR szczegółowo omówiło założenia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Kolejne tematy tego dnia to: Formy pomocy w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, oferta Banków Spółdzielczych oraz praktyczny pokaz wizażystów.
W drugim dniu obrad uczestniczki wysłuchały prelekcji na temat korzystania z funduszy unijnych dla terenów wiejskich, a następnie omawiały sprawy organizacyjne Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich oraz wypracowały wnioski z dwudniowych obrad Forum.W wyniku wyborów władz Przewodniczącą Krajowego Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich została ponownie Danuta Lebioda z województwa Zachodniopomorskiego, a Wiceprzewodniczącą Krystyna Balcerzak – członkini Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
1. Zobowiązać delegatów do Krajowej Rady Izby Rolniczej z poszczególnych województw, do udzielania informacji o sposobie realizacji wniosków wysuwanych przez Forum Kobiet Wiejskich.
2. Postarać się o umieszczanie informacji w biuletynach izbowych na temat możliwości pozyskiwania dofinansowania w ramach programów skierowanych dla kobiet i na tereny wiejskie.
3. Utworzyć w poszczególnych województwach Komisje do spraw Kobiet i Rodziny Wiejskiej (komisje takie mogą zajmować się organizacją konkursów, konferencji wydawaniem broszur, prezentacji regionalnych potraw).
4. Ująć organizację Forum Kobiet Wiejskich w planie pracy Zarządów poszczególnych Izb Wojewódzkich z uwagi na to, że Forum stanowi formę promocji danego regionu oraz służy wymianie cennych informacji wszelkiego typu ,które realizowane są przez kobiety na wsi.

Na zakończenie obrad uczestniczki wysoko oceniły przygotowanie organizacyjne i merytoryczne Forum przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą.

Oprac. Piotr Bodo
biuro ZIR