XII Ranking Spółdzielni Mleczarskich

Polska Izba Mleka  organizuje XII już edycję Rankingu Spółdzielni Mleczarskich, którego celem jest wyłonienie najbardziej dynamicznie rozwijających się podmiotów sektora mleczarskiego oraz laureatów kategorii specjalnych. 

Jak podkreśla PIM, wieloletnia tradycja i doświadczenie organizatorów oraz kompetencje członków Kapituły gwarantują merytoryczną i obiektywną ocenę uczestników, a każde przedsiębiorstwo biorące udział w Rankingu otrzyma indywidualny raport zawierający wyniki osiągnięte w poszczególnych kategoriach. Pozwala to uczestnikom na analizę działalności przedsiębiorstwa opartą o zewnętrzną ocenę oraz stanowić bodziec do dalszego rozwoju.

-W tym roku do grona Członków Kapituły zaprosiliśmy niekwestionowanych znawców sektora i rynku mleczarskiego. Zgłoszone do konkursu firmy oceniać będą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, banku Credit Agricole Bank Polska S.A. – partnera XII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich, Infodome sp. z o.o, Polskiej Izby Mleka oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – informuje PIM.

Warunkiem uczestnictwa w XII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich jest wypełnienie ankiety i przesłanie jej do biura Polskiej Izby Mleka w wersji elektronicznej na adres: doradztwo@izbamleka.pl lub w wersji papierowej na adres: Polska Izba Mleka, ul. Mickiewicza 7/23, 15-213 Białystok. Termin nadsyłania ankiet upływa 30 czerwca 2018 roku..  Udział w Rankingu jest bezpłatny

Rozstrzygnięcie XII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich odbędzie się na uroczystej Gali podczas XVI Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, 27 września 2018 r. w Hotelu Narvil Conference & Spa w Serocku.

Źródło: PIM