XII Mleczne Mistrzostwa Polski

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – Zw. Rew. w Warszawie organizuje konkurs na największych producentów mleka – hurtowych dostawców z każdego województwa spośród gospodarstw rodzinnych (do 300 ha) dostarczających mleko do spółdzielni mleczarskich zrzeszonych  w KZSM – Zw. Rew. pod nazwą:  „XII Mleczne Mistrzostwa Polski”.  Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października 2016 roku.


Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w trakcie XXV Targów Mleczarskich MLEKO-EXPO, odbywających się corocznie na jesieni w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Inicjatywa dotycząca promowania producentów mleka wielokrotnie wychodziła od środowisk wiejskich, producentów mleka i nadszedł obecnie dobry czas, aby ją zrealizować w XII Edycji konkursu “Mleczne Mistrzostwa Polski”. Ze względu na różny poziom towarowej produkcji  mleka w poszczególnych regionach kraju, wywołany czynnikami obiektywnymi, założenia konkursu zakładają oddzielne podsumowanie konkursu dla każdego województwa. Laureaci otrzymają wyróżnienia na XXIV Targach Mleczarskich MLEKO-EXPO 2016 (16-18 listopada 2016 roku), w tym: 16 nagród dla największych producentów mleka w  z poszczególnych województw – producentów o największych dostawach hurtowych mleka ,3 nagrody dla największych dostawców producentów mleka w kraju, 1 nagroda za najwyższą wydajność mleka od krowy, w okresie ostatniego roku kwotowego (01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. ) – informują organizatorzy.

W konkursie mogą brać udział właściciele indywidualnych hurtowych ilości referencyjnych mleka: dostawcy mleka – właściciele gospodarstw indywidualnych-rodzinnych do 300 ha.
Nie przewiduje się udziału  w konkursie gospodarstw o innej formie własności (spółki z o.o., inne osoby prawne, dzierżawcy).

Celem ogólnokrajowego konkursu, jak podkreśla KZSM ZR, jest przede wszystkim wypromowanie na znaczącej imprezie mleczarskiej w kraju, największych dostawców z każdego województwa. Po dokonanej ocenie najwięksi dostawcy mleka otrzymają wyróżnienia, puchary i dyplomy, a wyróżnieni producenci mleka, jak również mleczarnie, których są dostawcami, promowani będą w wielu fachowych czasopismach rolniczych oraz innych mediach.

Źródło: KZSM ZR