XII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

W dniach 11-13 września br. podczas XII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Augustowie spotkały się najważniejsze osobistości polskiego i europejskiego mleczarstwa po to, by przedyskutować bieżącą sytuację na rynku związaną z przekroczeniem kwoty mlecznej oraz zachwianą kondycją branży mlecznej po wprowadzeniu rosyjskiego embarga.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki, Luis Carazo-Jimenez z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej, Michel Nalet z Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy EDA, Andrzej Babuchowski ze stałego Przedstawicielstwa RP przy Komisji Europejskiej, przedstawiciel francuskiego Ministerstwa Rolnictwa Julien Barré oraz Rüdiger Keunecke z Federalnego Ministerstwa Żywności i Rolnictwa w Niemczech rozmawiali o europejskich scenariuszach działań na rynku mleka w obliczu uwolnienia kwot mlecznych i rosyjskiego embarga. Rozważane były istotne kwestie pozyskiwania funduszy, które pomogą zrekompensować poniesione straty producentów i przetwórców mleka. Dyskusji poddana została problematyka uzyskania doraźnej i bardzo szybkiej pomocy poprzez szybkie i skuteczne decyzje, uproszczone procedury ze strony państwa i UE.

Podczas XII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej poruszone zostały bardzo ważne tematy dotyczące zarządzania rynkiem mleka w obliczu kryzysu gospodarczego i politycznego, przyszłości sektora mleczarskiego, przemian polskiego mleczarstwa w okresie członkostwa Polski w UE oraz możliwości rozwoju dla producentów i eksporterów żywności, problemy dywersyfikacji i poszukiwania nowych rynków zbytu. Dlatego też w kongresie udział wzięli specjalnie zaproszeni goście: Radca Ekonomiczno – Handlowy Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce Liu Lijuan oraz Dariusz Kowalczyk, St. Ekonomista i Strateg, Azja (z wyjątkiem Japonii), Crédit Agricole CIB.

AT za Forum Spółdzielczości Mleczarskiej