XII Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Polagra-Premiery to bez wątpienia wydarzenie, które stawia na nowości i innowacje. Międzynarodowe Targi Rolnicze pozwalają również zasięgnąć informacji z każdego sektora rolniczego, czego najlepszym przykładem jest konferencja towarzysząca, czyli XII Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych „Produkcja Białka Roślinnego w Polsce. Możliwości. Szanse. Zagrożenia.”

– W Polsce produkujemy ok. 1,5 do 1,8 mln ton śruty rzepakowej, ale wykorzystujemy tylko połowę tej produkcji. Dzisiejsze forum służy temu, aby zastanowić się nad, tym jak można zwiększyć jej wykorzystanie. Wzrost produkcji roślin białkowych w Polsce i Europie może być odpowiedzią rolnictwa na oczekiwania konsumentów preferujących produkty wolne od GMO. Ale dalszy rozwój ich upraw musi być wspierany poprzez prace hodowlane ukierunkowane na doskonalenie odmianowe – tak rozpoczął swoje wystąpienie Juliusz Młodecki, prezes KZPRiRB.

Największym i najbardziej stabilnym źródłem białka paszowego wolnego od GMO jest obecnie w Polsce i Europie śruta rzepakowa. Wielkość produkcji śruty rzepakowej jest ściśle związana z poziomem produkcji biodiesla. Wszelkie próby ograniczenia jego produkcji uderzają w skale podaży śruty rzepakowej, a tym samym otwierają rynek dla importu soi. Dlatego też konieczna jest promocja zastosowania śruty rzepakowej w żywieniu zwierząt, a także prace hodowlane w kierunku poprawy jej jakości żywieniowej.

– Jesteśmy potentatem w produkcji drobiu. Jesteśmy także ważnym eksporterem mięsa drobiowego. Niestety, pod względem produkcji wieprzowiny tendencja jest spadkowa – ten segment produkcji przeżywa kryzys. W przypadku surowych nasion soi przyrosty masy ciała w żywieniu kurcząt rzeźnych są bardzo małe – wynika to z faktu, że jest mniej chętnie pobierana – mówił prof. Andrzej Rutkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W ostatnich trzech latach obserwuje się w Polsce i Europie obiecujące wyniki plonowania soi bez GMO. Niezbędne jest zatem wspieranie prac hodowlanych w kierunku wyhodowania oraz selekcji odmian dostosowanych do naszych warunków klimatycznych. Warto dodać, że produkcja rzepaku stała się najszybciej rozwijającym działem produkcji roślinnej w Polsce, dzięki czemu krajowa produkcja śruty rzepakowej odnotowała niespotykane wcześniej wolumeny.

Jak tłumaczył podczas spotkania Adam Stępień z Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju śruta poekstrakcyjna rzepakowa powstaje po wytłoczeniu oleju z nasion poddanych procesowi ciągłej ekstrakcji. Zawartość białka ogólnego to 36-38%. Jest też dobrym źródłem aminokwasów egzogennych (siarkowych). – Konieczne są inicjatywy zwiększające krajową absorpcję śruty rzepakowej ukierunkowane na wzrost świadomości walorów żywieniowych i faktycznych możliwości oferowanych hodowcom przez śrutę rzepakową oraz pokazanie realnych możliwości obniżenia kosztów produkcji zwierzęcej – mówił  Adam Stępień.