Wzrost zużycia antybiotyków w chowie świń w Danii

Badania wykazały, że zużycie antybiotyków w chowie świń w Danii w latach 2001-2008 w przeliczeniu na kilogram mięsa zwiększyło się o 19%. Stało się tak, mimo że w Danii zabronione jest profilaktyczne stosowanie antybiotyków oraz używanie ich jako substancji przyspieszających wzrost zwierząt. Zakaz ten wprowadzono, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo uodpornienia się mikroorganizmów na antybiotyki, które w takiej sytuacji byłyby nieskuteczne jako leki.

Stwierdzono, że w omawianym okresie zużycie tetracykliny u odsadzonych prosiąt wzrosło o 118%, a u tuczników – o 60%. W 2003 r. warchlakom podawano ją w 2270 gospodarstwach, a w 2008 r. – w 2509 fermach. W stadach, gdzie antybiotyki podawano zwierzętom 7-9 razy rocznie ilość stosowanej tetracykliny zwiększyła się o 49%, a w stadach, gdzie stosowano ją 10 i więcej razy rocznie – o 218%. Wzrost zużycia antybiotyków był wynikiem regularnego, nielegalnego podawania ich zdrowym zwierzętom.