Wzrost wspierania rolnictwa w krajach rozwijających się

Według ostatniego raportu OECD (www.oecd.org), rządy krajów rozwijających się w znacznie mniejszym stopniu wspierają rolnictwo niż rządy państw rozwiniętych.


Według ostatniego raportu OECD (www.oecd.org), rządy krajów rozwijających się w znacznie mniejszym stopniu wspierają rolnictwo niż rządy państw rozwiniętych. Jednakże pod naciskiem rolników poziom wsparcia stale rośnie. Poza krajami należącymi do OECD analizowano też politykę rolną Brazylii, Chin, Indii, RPA, Rosji, Ukrainy, Rumunii i Bułgarii. W wymienionych krajach spoza OECD w ostatnich latach rządowe wsparcie rolnictwa znacznie wzrosło. Wyjątkiem była Rosja, gdzie już wcześniej poziom wsparcia był wysoki. Raport krytykuje niskie nakłady w tych krajach na badania naukowe związane z rolnictwem i szkolenia.

(Agra Europe 2007, nr 2250, s. EP/9)
W.M.