Wzrost sprzedaży przyczep w maju

W maju nastąpił duży wzrost sprzedaży przyczep rolniczych. Zarejestrowano 844 sztuk, co daje wynik prawie o 20 proc. lepszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tak wysoka sprzedaż to efekt bardzo dużej popularności przyczep produkcji własnej. Rolnicy chcą wyposażyć swoje gospodarstwa jeszcze przed wprowadzeniem nowych norm jakościowych – informuje agencja Martin&Jacob, monitorująca rynek rolniczy.

W maju zarejestrowano 844 przyczepy rolnicze. Jest to rezultat o prawie 20 proc. lepszy od analogicznego okresu sprzed roku (132 sztuki więcej). Porównując wyniki do roku 2012, od stycznia (z wyjątkiem kwietnia) sprzedaż przyczep wciąż wzrasta. Przez pięć miesięcy zanotowano już 3344 sztuki. Trzeba zaznaczyć, że w maju ilość rejestracji została ustanowiona na rekordowo wysokim poziomie. Wzrost ten napędzały głównie rejestracje przyczep produkcji własnej. W cieszyły się one niebywałą popularnością. Ze wszystkich rejestracji przyczep w maju, prawie połowa należała właśnie do produkcji własnej. 
W maju zauważalny był bardzo duży popyt na przyczepy produkcji własnej. Planowane jest wprowadzenie nowych przepisów dotyczących produkcji przyczep. Wiadomo, że zwiększą one wymogi co do rejestrowanego sprzętu. Rolnicy chcą zdążyć z wyposażeniem gospodarstw, jeszcze zanim będą one obowiązywały – mówi Michał Poźniak, manager projektu AgriTrac w firmie Martin&Jacob, monitorującej rynek rolniczy. 
Kolosalna przewaga produkcji własnej 
Słupki rejestracji przyczep produkcji własnej w ubiegłym miesiącu zdecydowanie górują nad pozostałymi producentami. Prawie połowę wszystkich sprzedanych w maju przyczep stanowi właśnie produkcja własna. Na 844 sztuki które sprzedano ogółem, 405 należało do niej. Można przypuszczać, że jest to efekt zapowiedzi zmian w ustawodawstwie dotyczących wymogów rejestrowanych przyczep. Pozostali czołowi producenci utrzymali poziom z poprzednich miesięcy. Firma Pronar odnotowała niewielki spadek sprzedaży w stosunku do poprzedniego miesiąca – 146 sztuk zarejestrowano w maju (w kwietniu o 13 sztuk więcej). Trzecie miejsce zajął Metal-Fach, który odnotował sprzedaż na niemal identycznym poziomie jak przed miesiącem. W maju zarejestrowano 69 sztuk, o jedną więcej niż w kwietniu. 
Duże przyczepy – duże zainteresowanie
Pod względem ładowności, kupujący decydowali się głównie na większe przyczepy. Prym wśród nich wiodą niezmiennie te, których ładowność wynosi 10–12 ton. Zarejestrowano 169 sztuk. W drugiej kolejności, największe zapotrzebowanie było na sprzęt w granicach 6–7 ton (119 sztuk). Za nim znajdują się przyczepy o ładowności 4–5 ton (100 sztuk). W zestawieniu najpopularniejszych znalazły się także najmniejsze przyczepy, mieszczące mniej niż 3 tony. Zarejestrowano ich 98 sztuk. O jedną sztukę mniej (97 sztuk) wyniosła ilość przyczep ładowności 8–9 ton. 
Sprzedaż nowych przyczep rolniczych od stycznia do maja 2013 (mierzona liczbą rejestracji)

Marka

Liczba przyczep rolniczych w maju

Liczba przyczep rolniczych od początku roku

Udział rynkowy %

Zmiana w ilości [Maj13-Maj12]

Zmiana proc. w stosunku do 2012 r. [narastająco od początku r.]

PRODUKCJA WŁASNA

405

1031

30,83%

301

101,76%

PRONAR

146

784

23,44%

-30

18,61%

METAL-FACH

69

352

10,53%

-42

-29,46%

METALTECH

48

252

7,54%

-14

-17,65%

ZASŁAW

37

186

5,56%

-6

-14,29%

WIELTON

26

177

5,29%

-48

-34,69%

AGROMET PILMET

23

123

3,68%

-12

-4,65%

MEPROZET

11

66

1,97%

1

0,00%

POMOT

10

49

1,47%

-4

-16,95%

POL-MOT WARFAMA

6

46

1,38%

-17

-48,89%

POZOSTAŁE

63

278

8,31%

3

-12,30%

 

844

3344

100,00%

132

6,97%

Źródło: AgriTrac 2005-2013 na podstawie danych z CEPiK

 
(Źródło: Martin&Jacob)