Wzrost produkcji rolnej

W minionym roku nastąpił 12 proc. wzrost produkcji rolnej przy tylko 2 proc. wzroście kosztów, wynikających głównie ze wzrostu cen energii –  wynika z analiz przeprowadzonych przez  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB.

– Około 12 proc. wzrost wartości produkcji rolniczej jest wynikiem zwiększenia wartości produkcji roślinnej o ok. 7 proc i zwierzęcej o 17 proc w 2017 roku w stosunku do roku 2016. W produkcji roślinnej znacznie zwiększył się wolumen produkcji zbóż o 7,5 proc. co wraz ze wzrostem cen o nieco ponad 4 proc. skutkowało zwiększeniem wartości tego kierunku produkcji o ponad 12 proc. W przypadku warzyw 4 proc. zwiększenie wartości produkcji było efektem 2 proc. zwiększenia zarówno wolumenu jak i cen. Istotne, na poziomie 10 proc., zwiększenie wartości produkcji roślin oleistych (głownie rzepaku) oraz ziemniaków to efekt ponad 11 proc. zwiększenia wolumenu produkcji przy nieznacznie niższych cenach. Z kolei znaczące zmniejszenie wartości produkcji owoców o 14 proc. to efekt zmniejszenia o ponad 1/4 wolumenu produkcji przy wzroście cen o mniej niż 20 proc – informuje profesor Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB.

– W produkcji zwierzęcej motorami zwiększenia wartości produkcji były produkcja mleka, żywca wołowego, wieprzowego i jaj. Odnotowano zwiększenie wolumenu produkcji o ponad 7,5 proc. w produkcji mleka i 1 proc. w przypadku produkcji jaj. Natomiast  od 7 proc. zwiększyły się ceny w produkcji bydła i do blisko 25 proc. w produkcji mleka. W porównaniu z poprzednimi latami wartość produkcji drobiu nie uległa zmianie. Znacząco zmniejszyła się natomiast wartość produkcji owiec i kóz. W tym przypadku zmniejszył się zarówno wolumen produkcji, jak i spadły ceny o ponad 15 proc. – kontynuuje prof. Kowalski.

Badane  były gospodarstwa towarowe objęte systemem FADN.  Obserwacje ekonomiczne obejmują ponad 740 tysięcy gospodarstw rolnych. Natomiast, jak zaznacza  IERiGŻ, bardzo szczegółowo badanych jest 12 tysięcy gospodarstw.

Źródło: MRiRW