Wzrost produkcji mięsa

Według prognoz FAO, w 2010 roku światowa produkcja mięsa wzrośnie o 1,8% do 286,4 mln ton. Na wzrost produkcji mięsa na rynku światowym wpłynie przede wszystkim większa produkcja mięsa wieprzowego oraz drobiowego. Niewielki wzrost będzie dotyczył także wołowiny oraz mięsa owczego.

W 2010 roku do światowego handlu trafi około 25,4 mln ton mięsa, tj. o 0,4% więcej niż w 2009 roku. Wzrost ten będzie wynikiem przede wszystkim znacznego zwiększenia eksportu wieprzowiny, przy niewielkim wzroście handlu wołowiną (+0,3%). Produkcja drobiu oraz mięsa owczego i koziego obniżą się odpowiednio o 1% oraz 0,2%.
W bieżącym roku spożycie mięsa ogółem przypadające na jednego mieszkańca na świecie wyniesie 41,9 kg/osobę, tj. będzie o 0,6% większe niż przed rokiem. Spożycie mięsa w krajach rozwiniętych wzrośnie o 0,8% do 80,7 kg/osobę, natomiast w krajach rozwijających się zwiększy się o 0,9% do 31,6 kg/osobę.

Tabela. Produkcja mięsa na świecie, mln ton

2006

2007

2008

2009

2010a

zmiana% 2010/2009

mięso ogółem

271,5

274,4

279,3

281,5

286,4

1,8

wieprzowina

101,7

99,8

103,6

106,0

108,1

2,0

drób

85,4

90,1

91,8

92,3

94,8

2,7

wołowina

65,7

65,1

65,4

64,7

64,9

0,3

mięso owcze i kozie

13,3

14,0

13,0

13,0

13,1

0,5

a – prognoza FAO

Źródło: Raport sygnalny FAMMU/FAPA