Wzrost produkcji mięsa na świecie w 2009 r.

W 2008 r. produkcja mięsa na świecie nie zmieniła się w porównaniu z 2007 r., głównie na skutek spadku produkcji w Chinach, gdzie wiele szkód poczyniły choroby zwierząt. Natomiast ocenia się, że w 2009 r. światowa produkcja mięsa wzrośnie, wspierana rosnącym popytem w rozwijających się krajach azjatyckich i oczekiwanym spadkiem kosztów żywienia. N


Oczekuje się również wzrostu produkcji mięsa w krajach Ameryki Południowej, ponieważ Unia Europejska uznała brazylijski okręg, gdzie produkuje się najwięcej wołowiny za wolny od pryszczycy. Światową produkcję wołowiny w 2009 r. ocenia się na 65,4 mln ton, czyli na nieznacznie więcej niż w 2008 r. W krajach rozwijających się (Afryka, Ameryka Środkowa) produkcja ta wzrośnie o 1%, co z nadwyżką zrównoważy spadek produkcji w krajach rozwiniętych (Ameryka Północna). W Europie produkcja nie zmieni się. Wzrośnie import tego mięsa do Rosji i Chile, państw, których produkcja nie zaspokaja popytu krajowego. Światowa produkcja wieprzowiny w 2009 r. wzrośnie do 101 mln ton, głównie dzięki wzrostowi produkcji w Azji i Brazylii. Lepsze zaopatrzenie w pasze pozwoli również na wzrost produkcji w Argentynie i Chile. W Rosji wzrost ten wyniesie 7% dzięki wsparciu rządowemu. Spadek pogłowia świń spowoduje stagnację produkcji w Europie i jej zmniejszenie w Ameryce Północnej. Ukraiński import wieprzowiny zwiększy się o 28%. Światowa produkcja baraniny i mięsa koziego wzrośnie do 14,4 mln ton, głównie dzięki wzrostowi produkcji w Chinach. Natomiast w Australii, na skutek wyniszczenia pastwisk, produkcja zmniejszy się. W Nowej Zelandii produkcja ta spada już od kilku lat. Zmniejszy się ona również w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie.

(Agra Europe 2008, nr 2339. s. M/7) W.M.
foto: WRP