Wzrost produkcji masła w Niemczech

Produkcja masła w Niemczech w 2005 r. była o 1,3% większa niż rok wcześniej i osiągnęła 450,8 tys. ton. N


Import masła wzrósł w tym czasie o 8% wynosząc 170,2 tys. ton. Większość masła (164,2 tys. ton) importowano z krajów należących do Unii Europejskiej. Również o 8% zwiększył się eksport, który osiągnął 89,3 tys. ton. Dorównał rekordowemu poziomowi eksportu w 2003 r. Ogółem na rynku niemieckim znalazło się 531 tys. ton masła – o 1% mniej niż w 2004 r. Roczne spożycie masła na osobę również zmniejszyło się nieco (o 100 g) i wyniosło 6,4 kg.

(Agra Europe 2006, nr 2210, s. M/4)
W.M. N