Wzrost pogłowia świń w Rosji

Produkcja wieprzowiny w Rosji w bieżącym roku zwiększy się co najmniej o 4,4% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wzrost ten będzie wynikiem wysokiego subsydiowania tej produkcji oraz restrykcji importowych. Pogłowie świń do końca 2009 r. osiągnie 43,6 mln sztuk (w 2008 r. – 41,8 mln sztuk).

Wzrost ten jednak, zdaniem większości ekspertów, nie wpłynie na zmiany rynkowe w Rosji. Obecnie produkcja krajowa zaspokaja 60% zapotrzebowania. Jednak niektóre artykuły, np. bekon, w 80% są importowane. W innych krajach Europy Wschodniej pogłowie świń stale spada, podobnie jak w krajach Unii Europejskiej.