Wzrost nawożenia upraw w Brazylii

Ocenia się, że w bieżącym roku w Brazylii zostaną zużyte 23 mln ton nawozów – jest to ilość o 3 mln ton większa niż w 2004 i 2005 r. oraz o 2 mln ton większa niż w 2006 r.


Jest to wynikiem wzrostu areału uprawy roślin, głównie soi, kukurydzy i trzciny cukrowej. W 1992 r. w Brazylii stosowano średnio 50 kg nawozów na hektar. Obecnie średnia ta wynosi 120 kg na hektar – w przypadku trzciny cukrowej jest to ponad 400 kg, soi – 340 kg, a kukurydzy – 250 kg. Wzrost zastosowania nawozów wyjaśnia podwojenie się produkcji ziarna i nasion roślin oleistych w ciągu ostatnich 10 lat, podczas gdy areał uprawy zwiększył się w znacznie mniejszym stopniu. Ocenia się, że zużycie nawozów będzie dalej zwiększać się, podobnie jak plony. 60% nawozów stosowanych w Brazylii pochodzi z importu.

(Agra Europe 2007, nr 2260, s. M/4)
W.M.

N