Wzrost liczby ciągników w Wielkiej Brytanii

Liczba zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii nowych ciągników osiągnęła w ubiegłym roku 17104. Jest to liczba największa od 10 lat. W porównaniu z 2007 r. zwiększyła się ona o 10,1%.


Na wzrost ten wpłynęły wysokie ceny zbóż w porównaniu z poprzednim rokiem, co większość rolników wykorzystała na poczynienie od dawna odkładanych inwestycji. W pierwszej połowie 2008 r. liczba zarejestrowanych ciągników zwiększyła się o 15%, po czym tempo wzrostu nieco spadło. Ocenia się, że podobny wzrost liczby rejestracji nie powtórzy się w najbliższym czasie.

(Agra Europe 2009, nr 2343, s. N/1)
W.M.
foto: Wrp.pl