Wzrost koncentracji intensywnego chowu zwierząt w Holandii

Liczba gospodarstw rolnych w Holandii od 1990 r. zmniejszyła się o ponad 1/3. N


W 2005 r. spadek ten wyniósł 2,5%. Spadła liczebność małych i średnich farm, a nie zmieniła się liczba dużych. Natomiast potroiła się liczba największych gospodarstw. W ciągu ostatnich 5 lat liczba gospodarstw specjalizujących się w intensywnym chowie zwierząt zmniejszała się szybko (o 5% rocznie). Było to wynikiem działań rządu zmierzających do ograniczenia produkcji odchodów zwierząt. W efekcie tworzone były coraz większe gospodarstwa. W 1980 r. średnio na fermie świń utrzymywano 540 zwierząt. W 2005 r. liczba ta wzrosła do 2000. Stado brojlerów liczy obecnie średnio 80 tys. ptaków, podczas gdy 10 lat wcześniej – 46 tys.


(Agra Europe 2006, nr 2218, s. N/1)
W.M. N