Wzrost eksportu duńskiej wieprzowiny do Chin

Według Danish Meat Association, eksport duńskiej wieprzowiny do Chin w bieżącym roku był znacznie większy niż w ubiegłym, a ceny tego mięsa na rynku chińskim wzrosły w sposób niespotykany. W ciągu roku, od lipca 2006 r. do lipca 2007 r., ceny te podwoiły się, a od 1 do 30 lipca 2007 r. wzrosły o 11,5%. N


Jednakże od sierpnia do września bieżącego roku nastąpił ich spadek o 11,3%, co był skutkiem wzrostu podaży wieprzowiny. Wieprzowina jest najbardziej cenionym mięsem w Chinach. Jej spożycie w 2006 r. wyniosło 39,6 kg na osobę, podczas gdy w 1990 r. sięgało ono tylko 20 kg na osobę. W Chinach produkuje się i konsumuje 54% światowej produkcji wieprzowiny. Ocenia się, że w bieżącym roku wzrost spożycia wieprzowiny w Chinach będzie równy rocznej produkcji tego mięsa w Brazylii. Import wieprzowiny, początkowo niewielki (0,4% spożycia tego mięsa), ostatnio rośnie. W 2006 r. Chiny importowały z Danii 60 tys. ton wieprzowiny, w znacznym stopniu były to produkty takie, jak uszy, nerki czy wątroby. W 2007 r. import ten podwoił się. Coraz bardzie cenione jest mięso z łopatki. Obecnie tylko 3 kraje – USA, Kanada i Dania – mają zezwolenie na eksport wieprzowiny na rynek chiński. Ograniczeniem są tu wysokie wymagania weterynaryjne, związane z bezpieczeństwem żywności i warunkami uboju zwierząt.

(Agra Europe 2007, nr 2278, s. M/9)
W.M.

N