Wzrost eksportu duńskiej wieprzowiny do Bułgarii i Rumunii

Eksport do Rumunii duńskiej wieprzowiny, głównie przeznaczonej do przetwórstwa, w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2007 r. zwiększył się o 156% pod względem ilości i o 118% pod względem wartości.


Eksport tego mięsa do Bułgarii wzrósł pod względem ilości o 218%, a pod względem wartości – o 283%. Spożycie wieprzowiny w Bułgarii wynosi 14 kg na osobę rocznie i jest nieco niższe niż w Rumunii.

(Agra Europe 2007, nr 2290, s. M/2)
W.M.

N