Wzrost cen żywności w Austrii a dochody rolników

Austriaccy rolnicy oskarżeni o korzystanie ze wzrostu cen żywności ostro temu zaprzeczają. Dane Federalnego Instytutu Rolniczego wskazują, że ceny uzyskiwane przez producentów mleka zmniejszyły się z 36,12 eurocentów za kilogram na początku 2007 r. do 33,41 eurocentów w czerwcu. W tym samym czasie ceny detaliczne mleka wzrosły z 86,04 do 92,94 eurocentów. Od 2003 r. do 2006 r. ceny detaliczne mleka wzrosły o 14%, a ceny uzyskiwane przez producentów – tylko o 3,5%. N


Ceny wołowiny, zarówno detaliczne, jak i uzyskiwane przez producentów w ostatnich latach rosły w podobnym tempie – w tym czasie Unia Europejska stała się importerem wołowiny. Ceny detaliczne wołowiny zwiększyły się o 9-11% zależnie od wyrębu, a cielęciny – o 14%. Ceny wieprzowiny podlegały cyklicznym wahaniom. Ceny żywca wzrosły o 1/5, a ceny detaliczne wieprzowiny – o 10%.

Ceny zbóż uzyskiwane przez producentów spadły znacznie w 2004 r., a następnie w 2005 r. Od tego czasu cena pszenicy miękkiej wzrosła o 16%, jednak w 2006 r. była jeszcze niższa niż w 2003 r. Podobnie kształtowały się ceny innych zbóż.

(Agra Europe 2007, nr 2274, s. N/6)
W.M.

N