Wzrost cen żywca wieprzowego

W niektórych krajach Unii Europejskiej ceny żywca wieprzowego zaczęły rosnąć. N


Najwyższy poziom osiągnęły one w Hiszpanii i we Francji. W nieco mniejszym stopniu wzrosły w Austrii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i w Holandii. W pozostałych krajach Unii ceny żywca wieprzowego nie zmieniły się. Popyt na żywiec wewnątrz Unii jest duży, a jednocześnie rośnie eksport zwierząt do krajów Europy Wschodniej. W największym stopniu zwiększył się ona w Niemczech i w Holandii.

(Agra Europe 2008, nr 2312, s. M/2)
W.M.