Wzrost cen żywca wieprzowego

Mamy dobre wieści dla hodowców trzody chlewnej. Ceny tuczników ponownie idą w górę. Podmioty skupowe w pierwszych dniach sierpnia bieżącego roku płaciły dostawcom przeciętnie 5,53 zł/kg czyli o blisko 2% więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 4% mniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego żywca była o 21% wyższa niż w analogicznym tygodniu 2018 r.

– Na rynku unijnym na przełomie lipca i sierpnia br. za świnie rzeźne klasy E płacono średnio 174,10 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, o około 1% więcej niż tydzień wcześniej. Był to poziom cen o 2,5% niższy niż przed miesiącem, ale o 22% wyższy niż przed rokiem. Cena wieprzowiny tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wynosiła 171,17 EUR/100 kg i była o 2,93 EUR niższa od średniej ceny w UE. Niższe niż w Polsce ceny żywca wieprzowego notowano m.in. w Holandii (158,06 EUR/100 kg), Danii (166,61 EUR/100 kg) i we Francji (167,00 EUR/100 kg), a wyższe – m.in. w Niemczech (181,31 EUR/100 kg) i Hiszpanii (180,80 EUR/100 kg) – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia.

Na krajowych targowiskach ceny prosiąt, po spadku odnotowanym w połowie lipca br., wykazują również dalszy wzrost. Według analityków KOWR w dniach 29.07 – 4.08.2019 r. za jedno prosię płacono przeciętnie 221 zł, o 4% więcej niż w poprzednim tygodniu i o 1% więcej niż przed miesiącem. Jak podkreśla KOWR prosięta były o 24% droższe niż w analogicznym okresie 2018 r.

Źródło: KOWR

Opracował: Samuel Skrzysz