Wzrost cen użytków rolnych w Wielkiej Brytanii

Ceny wszystkich rodzajów użytków rolnych w Wielkiej Brytanii w 2007 r. zwiększyły się o 28,2%. Wyniosły one średnio 8650 funtów szterlingów za 1 hektar. Ceny dobrej jakości gruntów ornych w Anglii i Szkocji osiągają 7300-12350 funtów za 1 hektar.


W ciągu pierwszych 11 miesięcy 2007 r. w Wielkiej Brytanii sprzedano 74500 hektarów. Ocenia się, że w ubiegłym roku dochody rolników wzrosły w wartościach realnych o 15%, czyli nieco mniej niż w poprzednim roku. Spowodowało to wzrost popytu na ziemię, przed wszystkim na grunty orne. Wzrasta też zainteresowanie ziemią ze strony nabywców nie będących rolnikami. Ocenia się więc, że wartość ziemi w 2008 r. w Wielkiej Brytanii zwiększy się o kolejne 10-15%.

(Agra Europe 2007, nr 2290, s. N/2)
W.M.

N