Wzrosła przeciętna powierzchnia użytków rolnych

Przeciętna powierzchnia użytków rolnych przypadająca na 1 gospodarstwo rolne prowadzące działalność rolniczą w 2007 r. wyniosła 6,63 ha, tj. o 0,44 ha (o 7,1%) więcej niż w 2005 roku – czytamy w raporcie z badania “struktura gospodarstw rolnych”, które przeprowadził GUS. N

Średnia powierzchnia użytków rolnych będących w dobrej kulturze rolnej przypadającana jedno gospodarstwo rolne prowadzące działalność rolniczą wynosiła w 2007 r. -6,47 hektara.

W przekroju terytorialnym największą średnią powierzchnię użytków rolnychw gospodarstwie rolnym prowadzącym działalność rolniczą odnotowano w województwach: zachodniopomorskim – 17,57 ha (w 2005 r. – 16,12 ha), warmińsko mazurskim – 15,06 ha (w 2005 r. – 14,74 ha) i pomorskim – 12,84 ha (w 2005 r. – 11,72 ha). Gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą o najmniejszej średniej powierzchni użytków rolnych w jednym gospodarstwie wystąpiły w województwach: małopolskim – 2,43 ha (w 2005 r. – 2,18 ha), podkarpackim – 2,69 ha (w 2005 r. – 2,55 ha) i śląskim – 2,90 ha (w 2005 r. -2,43 ha).

Ogólnie we wszystkich województwach w gospodarstwach rolnych w latach 2005 – 2007 zwiększyła się średnia powierzchnia użytków rolnych. Największy wzrost odnotowano w województwach: zachodniopomorskim (o 1,45 ha), lubuskim (o 1,28 ha) i pomorskim (o 1,12 ha), a najmniejszy wzrost w województwach łódzkim i podkarpackim (po 0,14 ha) oraz małopolskim (o 0,25 ha), wielkopolskim (o 0,26 ha) i lubelskim (o 0,27 ha).

MS/Wrp.pl