Wyższy VAT na nasienie to przeoczenie czy celowe działanie?

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka domaga się od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi obniżenia podatku VAT na nasienie zwierząt hodowlanych i powrotu jego wysokości do 8%. Hodowcy bydła i producenci mleka nie zgadzają się na podniesienie stawki podatku VAT do 23%.

W wyniku zmiany matrycy stawek VAT oraz sposobu klasyfikacji towarów na potrzeby VAT doszło do wyłączenia od 1 lipca 2020 r. z zakresu towarów objętych preferencyjną stawką VAT 8%, nasienia zwierząt hodowlanych w tym bydła. Wobec czego nasienie buhajów będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. stawką VAT 23%.

Zwiększenie stawki VAT o 15% spowoduje wzrost cen na materiał genetyczny w postaci nasienia samców zwierząt gospodarskich, co w konsekwencji wpłynie na wzrost kosztów produkcji mleka i zmniejszenie jej rentowności. Wyższa stawka VAT najbardziej dotknie małe i średnie gospodarstwa, czyli tzw. rolników ryczałtowych, którzy nie będą mogli odliczyć VAT-u naliczonego na podstawie faktur VAT dokumentujących dokonane zakupy. Aktualnie sytuacja producentów mleka jest bardzo trudna i jest to w dużej mierze spowodowane epidemią koronawirusa COVID-19, dlatego takie działania ze strony państwa w tym ciężkim dla rolników okresie, są niezrozumiałe. Wobec powszechnych zapewnień ze strony rządu o wspieraniu polskiej przedsiębiorczości i wsi oraz ochrony rynku, zaistniały fakt zdaje się temu zaprzeczać – mówi Leszek Hądzlik, Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Inseminacja jest podstawą hodowli bydła mlecznego i postępu genetycznego. W ocenie PFHBiPM należy się spodziewać, że wzrost cen nasienia buhajów spowoduje większe użytkowanie żywych, niewycenionych rozpłodników, często niewpisanych do ksiąg hodowlanych i o mniejszym potencjale genetycznym.

Jak podkreślają hodowcy bydła  szczególności jest to ogromny cios dla krajowych spółek inseminacyjnych będących centrami produkcji nasienia rozpłodników i realizujących programy selekcji buhajów. Na rynku polskim istnieje ogromna, często nieuczciwa konkurencja w branży inseminacyjnej. Wzrost stawki VAT spowoduje jeszcze większy import nasienia i spadek konkurencyjności polskich podmiotów.

– Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w pełni popiera postulaty polskich spółek inseminacyjnych. Mamy nadzieję, że wyłączenie nasienia zwierząt gospodarskich z niższych stawek VAT nastąpiło przez przeoczenie, co można domniemywać na podstawie braku jakichkolwiek wcześniejszych informacji w tym zakresie skierowanych do zainteresowanych przedmiotową sprawą podmiotów – dodaje Hądzlik.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności