Wyższy limit zwrotu podatku akcyzowego

Ciągnik na drodze

W związku z poselskim projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który przewiduje wprowadzenie opłaty drogowej – nowej dopłaty do cen wszystkich rodzajów paliw, 11 lipca 2017 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zrekompensowanie rolnikom kosztów wprowadzenia nowej ustawy.

Samorząd rolniczy  proponuje zwiększenie limitu z 86 l do 110 l, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych przewiduje, że stawka opłaty wyniesie początkowo 200 zł za 1000 litrów paliwa, czyli 20 groszy od litra paliwa bez podatku VAT. Potem stawka opłaty drogowej ma być waloryzowana co rok o wskaźnik inflacji. Planowane po wprowadzeniu ustawy w życie zmiany sprawią, że ceny paliwa odbiją się na cenach wszystkich usług – m.in. transportu, żywności, a także dotkną bezpośrednio rolników, którzy za zakup paliwa do produkcji rolnej na każdy 1 ha będą musieli wydać ok. 21,5 zł więcej niż dotychczas, co pogorszy opłacalność produkcji rolnej – informuje KRIR

Źródło: KRIR