Wyższe zbiory zbóż na Ukrainie

Tegoroczne zbiory zbóż na Ukrainie osiągną nawet 60 mln ton, co będzie niekwestionowanym rekordem w ukraińskiej produkcji zbożowej, jak wynika z rządowych szacunków. W ubiegłym roku zbiory wyniosły 46,2 mln ton.

Do końca września br. ukraińscy rolnicy zebrali 36,5 mln ton zbóż (w wadze przed czyszczeniem i suszeniem), tj. o 11,6% więcej w porównaniu do zeszłego roku. Średnie plony zbóż z tegorocznych zbiorów wyniosły 3,19 ton z ha wobec 2,74 t/ha rok wcześniej – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa.
Niemniej jednak analitycy i urzędnicy podkreślają, że obecne opady deszczu odnotowane we wszystkich rejonach kraju spowodowały spowolnienie tempa zbiorów, co może wpłynąć na negatywną korektę prognozowanej produkcji – o nawet 10%. Chodzi przede wszystkim o utrudnienia w zbiorach kukurydzy. Według danych Ministerstwa Rolnictwa, do końca września br. kukurydzę zebrano z areału 681 tys. ha, co odpowiada 14% obsianej powierzchni. W bieżącym roku powierzchnia zasiewów tego gatunku jest oceniana na 3,5 mln ha. W analogicznym okresie zeszłego roku Ukraina zebrała ziarno z 1,6 mln ha (co odpowiadało 6,1 mln ton).
Obfite opady deszczu odnotowane pod koniec września br. znacznie utrudniły zasiewy zbóż ozimych na Ukrainie. Według ukraińskiej Konfederacji Rolnej, areał przeznaczony pod zboża ozime może wynieść zaledwie 3 mln ha wobec planowanych 8 mln ha. Wcześniej konfederacja szacowała powierzchnię upraw pszenicy ozimej na o 2 mln ha mniejszą od zamierzonej.
Według oficjalnych danych, do końca ubiegłego tygodnia ukraińscy rolnicy obsiali zbożami ozimymi powierzchnię 1,987 mln ha, w tym 1,8 mln ha pszenicy ozimej. Dla porównania w analogicznym okresie poprzedniego sezonu areał zasiewów zbóż ozimych wyniósł 4,525 mln ha, w tym 4,1 mln ha stanowiła pszenica ozima.
Niestety synoptycy nie zapowiadają wyraźnej poprawy pogody. W pierwszej połowie października ma być w dalszym ciągu deszczowo. Jeśli te nieprzychylne prognozy zostaną zrealizowane, to nie można wykluczyć znacznej redukcji zbiorów zbóż ozimych w 2014 roku. Będzie ona zapewne zrekompensowana większym areałem zbóż jarych, w tym przede wszystkim zbóż paszowych – jęczmienia i kukurydzy. Niewykluczone są też ewentualne restrykcje w eksporcie pszenicy w dalszej części sezonu handlowego.
Dla ukraińskiego bilansu zbożowego bardzo znaczące w tej sytuacji będą spodziewane rekordowe zbiory zbóż w 2013 r. Urodzaj pszenicy i kukurydzy powinien znacznie poprawić stronę podażową i złagodzić negatywne skutki gorszych wyników przyszłorocznej produkcji ozimin.
W 2013 r. Ukraina zebrała 22 mln ton pszenicy i dotychczas wyeksportowała 3,1 mln ton ziarna tego gatunku (od 1 lipca br. do 20 września br.) wobec 2,2 mln ton w analogicznym okresie sezon wcześniej.
Dla przypomnienia w sezonie 2011/12 – w jego pierwszych czerech miesiącach – kraj zastosował cła eksportowe dla zbóż. Również wcześniej Ukraina stosowała obostrzenia w wywozie zbóż – zazwyczaj w formie kwot eksportowych.
Źródło: FAMMU/FAPA