Wyższe kary dla kierowców za brak OC

Łatwiej będzie zmienić firmę, ale wyższe będą kary za brak OC – takie m.in. zmiany przewiduje przygotowywana przez Ministerstwo Finansów nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, jak podaje Rzeczpospolita”.”

Jak ustaliła Rzeczpospolita”, nowe przepisy nakazują firmie ubezpieczeniowej na dwa tygodnie przed końcem ochrony powiadamianie posiadacza pojazdu o prawie wypowiedzenia umowy oraz o wysokości składki, jeżeli polisę przedłuży. Będzie więc czas na podjęcie decyzji o przedłużeniu bądź nie polisy. Istotną zmianą będzie to, że po nowelizacji każdy podwójnie ubezpieczony będzie mógł się pozbyć niepotrzebnej polisy.

Wyższe jednak będą kary, jakie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada na kierowców jeżdżących bez polisy. Wzrosną one o prawie 800 zł, z 1980 zł teraz do 2772 zł za brak ubezpieczenia OC przez ponad dwa tygodnie.