Wytyczne dotyczące szacowania szkód łowieckich w okresie pandemii

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, że szacowanie szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych przeprowadza się zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67, 148) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.

Ponadto, w związku z wystąpieniem choroby COVID-19, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 673), dopuszcza się wg. S 5 pkt 1 wykonywanie czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, lub realizacji zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych.

– W związku z tym, podczas procedury szacowania szkód łowieckich należy stosować się do wyżej wymienionej Ustawy oraz Rozporządzeń. Niemniej, ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację, należy zwracać szczególną uwagę na ewentualne zmiany w już istniejących rozporządzeniach oraz na nowe wytyczne ogłaszane przez Rząd Polski – informuje Łowczy Krajowy dr inż. Paweł Lisiak.

Krzesimir Drozd

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności