Wystrzegaj się fałszerzy!

Fałszowanie środków ochrony roślin to poważny problem. Niesie on za sobą realne zagrożenie dla zdrowia konsumentów, bezpieczeństwa rolników, środowiska naturalnego, co więcej naraża na utratę dobrego imienia oraz na znaczące straty ekonomiczne rolników.

Podróbki są również niebezpieczne dla zdrowia osób przeprowadzających opryski oraz każdego, kto ma styczność z tymi produktami.
Rolnik, który zastosuje w swoim gospodarstwie taki produkt może w najlepszym wypadku stracić swoje plony, a co gorsza płody rolne z pozostałościami nieznanych substancji chemicznych mogą trafić na nasze stoły”.

W jaki sposób możemy przeciwdziałać temu niebezpiecznemu procederowi?

Przemysł dostrzega wagę problemu i uważa, iż jedynie wspólne, skoordynowane przedsięwzięcia mogą doprowadzić do minimalizacji nieuczciwych działań fałszerzy. Dlatego też już drugi rok Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin prowadzi kampanię edukacyjno – informacyjną przeciwko fałszowaniu środków ochrony roślin. Przy realizacji celów kampanii PSOR nawiązuje współpracę z Ministerstwami oraz wieloma instytucjami/służbami takimi jak: Policja, Prokuratura, Służba Celna, Straż Graniczna, krajowe inspekcje. Działania te mają na celu doskonalenie procesów kontroli podrabianych i pochodzących z nielegalnego źródła środków ochrony roślin. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin patronuje i czynnie wspiera prowadzoną kampanię. Dzięki doskonałej współpracy i zaangażowaniu instytucji państwowych Stowarzyszenie przeprowadziło szereg spotkań i konferencji, których skutkiem była żywa reakcja uczestników oraz mediów, uwrażliwienie i podniesienie świadomości na wagę i znaczenie problemu.

Właśnie zakończył się cykl regionalnych szkoleń Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin dla przedstawicieli z krajowych służb i inspekcji kontrolnych. Ostatnie spotkanie odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 17-18 czerwca br., a udział w nim wzięli m.in. przedstawiciele z Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Komendy Głównej Policji, Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Finansów (Służby Celnej), Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
Szkolenia stanowiły doskonałe forum wymiany informacji i doświadczeń oraz pomogły przedstawicielom z różnych instytucji zapoznać się z problemem fałszowania środków ochrony roślin. Żywa dyskusja i zainteresowanie tematem uczestników szkoleń jest wynikiem rosnącego zaufania dla działań Stowarzyszenia. Zebrani wspólnie zgodzili się, iż problem podrabianych preparatów do ochrony roślin jest ważnym tematem i należy podjąć konkretne działania, ażeby skutecznie walczyć z tym niebezpiecznym procederem.

Co jeszcze możemy zrobić?

Dzięki podejmowanym działaniom PSOR buduje świadomość rolników oraz konsumentów uwrażliwiając ich na problem podrabianych preparatów.

Walka z podróbkami to również trwały rozwój form zabezpieczeń stosowanych przez producentów środków ochrony roślin, rozwijanie nowatorskich rozwiązań w zakresie wytwarzania, wdrażania, pakowania i etykietowania produktów, nad którymi firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu stale pracują.

Więcej informacji: Aleksandra Franczak, Niezależna Agencja Prasowa