Wysokie zbiory zbóż w Szwecji

Zbiory zbóż w Szwecji wyniosły w bieżącym roku 5,2 mln ton. Jest to ilość o 26% większa niż przed rokiem.


Zbiory zbóż w Szwecji wyniosły w bieżącym roku 5,2 mln ton. Jest to ilość o 26% większa niż przed rokiem i o 2% większa od średniej pięcioletniej. Areał uprawy zbóż uległ zmniejszeniu. Wzrost zbiorów był więc wynikiem znacznego zwiększenia plonów. Plony pszenicy ozimej były o 23% większe niż w 2006 r. i o 14% większe od średniej pięcioletniej.

(Agra Europe 2007, nr 2273, s. M/5)
W.M.

N